Garantija

 1. Interneta veikalā Pepa.lv visām iegādātajām precēm saskaņā ar Latvijas likumdošanu, tiek nodrošināta 24 mēneši ražotāja rūpnīcas garantija.
 2. Pepa.lv nodrošina ātru un ērtu garantijas servisu Avotu ielā 17 , Rīga
 3. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši ražotāja rūpnīcas noteikumiem.
 4. Nepareizas lietošanas dēļ var tikt atteikta garantijas apkalpošana.
 5. Saglabājiet pirkuma dokumentus, kas ir jāiesniedz pie garantijas remonta noformēšanas.
 6. Ja ir nepieciešamība pēc preču remonta precei, kas ir iegādāta interneta veikalā Pepa.lv un precei ir beidzies garantijas termiņš, tad remonts būs par maksu. Par remonta izmaksām tiks informēs individuāli.
 7. Ja precei, kas iegādāta mūsu interneta veikalā, ir konstatēti rūpnīcas defekti, lūdzu, sūtiet defekta bildes un problēmas aprakstu uz [email protected] vai sazinieties ar mums telefoniski 22006660

Uzmanību! Pirms lietošanas, iepazīstieties ar preces lietošanas noteikumiem! 

 1. Ražotāja garantija neattiecas pret preču bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas (neuzmanības) dēļ un tie ir:
  1. Prece nav pareizi lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  2. Mehāniski bojājumi, triecieni, skrāpējumi, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti;
  3. Ja, bojājums radies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, saules, lietus, sniega iespaidā, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  4. Ja, redzamas nekvalificēta remonta pēdas, izmantotas neatbilstošas rezerves daļas un turklāt tas ir izraisījis arī šīs preces bojājumus;
  5. Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  6. Garantija netiek piemērota izstrādājuma piederumiem vai daļām, tādiem, kā auduma un papīra daļas, ar roku kustināmas plastmasas detaļas, kuru nolietošanās ir normāla parādība, aksesuāriem, kuri ietilpst izstrādājuma komplektācijā (barošanas elementi, lietusplēves, u.tt.);
  7. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces uzglabāšanas, transportēšanas rezultātā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības vai tiek konstatēts nepareizs uzstādīšanas fakts;
  8. Bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ;
  9. Garantijas noteikumi neparedz arī mehānismu tīrīšanu. Šāda veida pakalpojumi tiek sniegti pēc klienta pieprasījuma un jāapmaksā atsevišķi.
 2. Pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
 • Ja, prece, kuru iegādājāties Pepa.lv, Jums nederēja vai neatbilda normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, Jums ir tiesības 14 dienu laikā to atgriezt mums atpakaļ un saņemt atpakaļ naudu ;
 • Jums prece jāatgriež atpakaļ oriģināliepakojumā un jāuzraksta iesniegums par preces atgriešanu;
 • Piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja:

prece tika lietota;
prece tika sabojāta;
netika saglabātas preces lietošanas īpašības;
zaudēts preces izskats;
no tās ir noņemtas oriģinālās etiķetes.

Ja viss ar preci būs kārtībā, mēs Jums atgriezīsim atpakaļ par iegādāto preci naudas summu (preces piegādes izmaksas netiek atgrieztas) uz Jūsu bankas kontu 30 dienu laikā no preces atgriešanas dienas.